Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI – OGÓLNE STANDARDY OCHRONY

DBAMY O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

Jako "SOSO Sp. z o.o." (dalej również: "Klub PINOKIO") chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z portalu Pinokio.com.pl (dalej również: "Portal"), ponieważ przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, chronimy Twoje dane także od strony technicznej, oferujemy szeroki wachlarz ustawień prywatności i w każdym momencie służymy Ci poradami i wyjaśnieniami dotyczącymi, tego co sam możesz zrobić, by czuć się nie tylko w Portalu, ale także w innych miejscach w sieci, jeszcze bezpieczniej.
Zapewniamy Cię, że nie przekazujemy Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym.
W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Portalu, współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw. Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej również: "Polityka") pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z naszymi usługami oraz w jaki sposób je przetwarzamy.
Jako twórcy Portalu i użytkownicy Internetu, cenimy szanowanie prywatności w sieci. Pragniemy zapewnić nam wszystkim podobny komfort w trakcie korzystania z Portalu. Oczywistym jest, że każdy chce kontrolować dane osobowe udostępniane w Portalu. Zapewniamy Cię, że Klub PINOKIO przetwarza w szczególności podstawowe informacje przekazane dobrowolnie przez swoich Użytkowników po to, by umożliwić wszystkim jak najpełniejszą i najefektywniejszą komunikację z przyjaciółmi i znajomymi, a także by dostosowywać Portal, jego funkcjonalność i ergonomię do nieprzerwanie zmieniających się oczekiwań. Szczegółowo i w sposób zgodny z literą prawa, zarządzanie danymi w serwisie odbywa się w sposób określony w regulaminie i poniższych punktach.

DANE OSOBOWE

Klub PINOKIO dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
Klub PINOKIO zapewnia Ci i wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Klub PINOKIO nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Portalu. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.
Niezależnie od powyższego, jeżeli bierzesz udział w konkursach organizowanych przez
Klub PINOKIO, Twoje dane osobowe mogą zostać użyte w celu dokonania rozliczeń oraz rozstrzygania sporów z nimi związanych.
Zwracamy też Twoją uwagę na fakt, że Twoja aktywność w miejscach publicznych na Portalu, np. na forum, sprawia, że udostępniasz informacje o sobie także osobom spoza Twojej listy kontaktów, a dokładniej - wszystkim, którzy te strony odwiedzają. Informacje udostępnione podczas tej aktywności nie podlegają Polityce.

KWESTIE TECHNICZNE

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Klub PINOKIO wykorzystuje je w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

INFORMACJA HANDLOWA

Klub PINOKIO zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Portalu lub wydarzeń w nim organizowanych.
Natomiast treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Klubu PINOKIO i jej kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

USUNIĘCIE KONTA

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika Portalu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie poprzez zgłoszenia takiej prośby drogą elektroniczną na e-maila: info@pinokio.com.pl . Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta.
Dane osobowe Użytkowników, których Konta zostały usunięte są przetwarzane przez Klub PINOKIO w terminie określonym w procedurze przetwarzania danych osobowych z kont usuniętych. W związku z koniecznością zapewnienia aktywnym Użytkownikom najwyższych standardów bezpieczeństwa, nie dopuszczamy, aby sprawcy ew. naruszeń zacierali ślady swojej działalności w Portalu.

PLIKI COOKIE

Klub PINOKIO korzysta z technologii plików Cookie w celach statystycznych w odniesieniu do Portalu. Plik Cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Przechowuje się w nim informacje, których Portal może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Użytkowników i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Portalu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej. Przechowywanie plików cookies na komputerach Użytkowników jest niezbędne do podtrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki temu Użytkownik nie musi na każdej kolejnej stronie wpisywać swojej nazwy użytkownika i hasła (logować się).
Pliki Cookies pinokio.com.pl nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
Klub PINOKIO nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach pinokio.com.pl przez Użytkowników.
Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Portal oraz do oceny możliwości technicznych tegoż. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Portal, by zaaranżować strony w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, żeby Portal był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usunąć.

LOGIN I HASŁO

Klub PINOKIO stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.
Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.
Wpisz hasło, które nie będzie łatwe do zgadnięcia, czyli nie datę urodzin, numer PESEL lub numer telefonu. Szczegóły konstruowania bezpiecznego hasła znajdziesz w zakładce bezpieczeństwo.

BADANIA SPOŁECZNE I MARKETINGOWE

Klub PINOKIO może przeprowadzać za pośrednictwem Portalu różne badania społeczne i marketingowe (w szczególności ankiety). Jeśli Użytkownicy zgodzą się w nich uczestniczyć, będziemy wykorzystywać odpowiedzi w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet oraz by czasami w sposób zbiorczy publikować je na Portalu. Przestrzegamy w tym zakresie wszystkich polskich i europejskich norm dotyczących prowadzenia badań społecznych, aby zapewnić użytkownikom Portalu bezpieczeństwo i anonimowość.

INDEKSOWANIE

Dane osobowe, które publikujesz na pinokio.com.pl, dostępne na stronach są indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. Oznacza to, że osoby spoza pinokio.com.pl mają dostęp do tych informacji.

ZARZĄDZANIE KONTEM

Klub PINOKIO daje swoim Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z oferowanych na Portalu usług i udostępniać o sobie informacje.
Formularz wypełniany przez Użytkownika w trakcie zapisywania się i logowania na pinokio.com.pl, a także sam proces autoryzacji (logowania) do Portalu domyślnie realizowane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zapewnia najwyższą ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje są przechowywane i przetwarzane przez Klub PINOKIO z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa.

LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH

Użytkownicy Portalu mają możliwość udostępniania przekierowania (link) do innych stron www. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. W związku z tym, że Klub PINOKIO nie sprawuje kontroli nad witrynami osób trzecich, nie zatwierdza, nie dokonuje przeglądu i nie jest odpowiedzialna w szczególności za dostępność witryn osób trzecich Użytkownik uznaje, że korzysta z Witryn osób trzecich na własną odpowiedzialność oraz że Klub PINOKIO nie jest odpowiedzialna za wszelkie szkody lub krzywdy poniesione w związku z korzystaniem z witryn, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane przez Użytkowników w Portalu. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonymi na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Portalu odsyłacz.

SSL OCHRONA TRANSMISJI

W trosce o Twoje bezpieczeństwo dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

KONTAKT Z NAMI

Użytkownicy Portalu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego poprzez formularz dostępny na stronie http://www.pinokio.com.pl w zakładce kontakt.
Klub PINOKIO przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazane profile. Jednocześnie Klub PINOKIO gwarantuje, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące w szczególności Regulaminu Serwisu nk.pl oraz jego załączników, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Portalu prosimy kierować do Klubu PINOKIO za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
http://www.pinokio.com.pl .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługi i funkcje w ramach Portalu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Klub PINOKIO może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie.
Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że Klub PINOKIO umieści w ramach Portalu informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione.
Jakiekolwiek wprowadzane ewentualnie zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: Klub PINOKIO nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Portalu.
W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Klub PINOKIO są udzielone przez Użytkowników zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.

Ostatnia zmiana polityki ochrony prywatności 01.02.2012 r.

Zaloguj się
Login
Hasło
Zarejestruj się
Przypomnij hasło
Specjalne
Ostatnie galerie
Shoutbox
Zaloguj się, aby móc dodawać wpisy
Wersja angielska
Wersja niemiecka
Informacje o cookies Regulamin strony Polityka prywatności Partnerzy Kontakt